Черенок Евгений Павлович, 1976 г.р., в 1999 году закончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (Украина, Киев) по специальности лечебное дело. После окончания интернатуры по ортопедии-травматологии, с 2001 года работает в Киевском городском центре пластической микрохирургии и хирургии кисти. На данный момент опубликовано 70 научных работ. Получено 5 Декларационных патентов Украины на изобретение и 20 Патентов на полезную модель. С 2004 по 2013 год работал ассистентом кафедры общей хирургии №2 НМУ имени А.А. Богомольца. Прошел курсы повышения квалификации по ортопедии-травматологии, микрососудистой хирургии и тематическое усовершенствование по теме “Ожоги, их последствия и реабилитация больных”. В 2006 году прошел дополнительную специализацию "Детская ортопедия и травматология". В том же 2006 году защитил кандидатскую диссертацию "Хирургическое лечение травматических дефектов терминальных отделов пальцев кисти". Сейчас ведется работа над докторской диссертацией.
Соавтор 2-х монографий и 2-х методических разработок. С 2013 года является заместителем главного врача Бориспольской центральной районной больницы. Продолжает активно заниматься проблемами лечения травм, их последствий и заболеваний кисти. Занимается лечением проблемных ран при помощи вакуум-терапии.
Является автором Первой всеобщей базы данных по хирургии кисти - www.handsurg.org.ua

СПИСОК НАУЧНЫХ РОБОТ

1. Опыт применения информационно-волновой терапии (ИВТ) при травматических повреждениях предплечья, кисти и пальцев // Інформаційна та негентропійна терапія.–1999.– №1.– С.60–61.
2. Информационно-волновая терапия (ИВТ) в реабилитации больных с травматическими повреждениями верхних конечностей // Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2001. – Т.28, №1.– С.53–55.
3. Реабилитация больных после восстановительных операций при повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти // Травма. – 2002.– Т.3,№2.– 168–172.
4. Профілактика та лікування тромбозів судин при реплантації кисті та пальців // Актуальні проблеми тромбозу і порушень гемостазу в клінічній медицині: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ. – 2003.– С.48–50.
5. Тактика реконструктивно-відновних операцій при важких травматичних пошкодженнях кисті // Травма. – 2003. – Т.4, №4.– С.434–436.
6. Хирургическое лечение травматических дефектов терминальных отделов пальцев кисти // Тезисы IV конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии с международным участием “Пластическая хирургия и эстетическая дерматология”. – Ярославль. – 2003.– С.230–231.
7. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті // Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ. – 2004.– С.487
8. Результати пересадки острівцевих клаптів бокової поверхні пальців кисті// Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2004.– Т8, №1.– С.194–195.
9. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні дефектів тканин дистальних та середніх фаланг // Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2004. – Т.42, №3.– С.64–67.
10. Тяжкі пошкодження кисті та пальців: помилки та шляхи їх профілактики // Профілактична медицина: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ. – 2005.– С.346–350.
11. Закономірності реіннервації комплексів тканин після реконструктивного відновлення дефектів пальців кисті // Клінічна хірургія. – 2005. – №11–12.– С.36
12. Пересадження васкуляризованих комплексів тканин для заміщення великих гнійно-некротичних дефектів гомілки, поєднаних з остеомієлітом // Клінічна хірургія. – 2005. – №11–12.– С.49.
13. Комплексне хірургічне лікування хворих з травматичними дефектами кисті та пальців Клінічна хірургія. – 2005. – №11–12.– С.59.
14. Аутопластика з використанням острівцевих клаптів за наявності термінальних дефектів пальців кисті // Клінічна хірургія. – 2005. – №11–12.– С.60
15. Реконструкція власних пальцьових артерій при тяжкому руйнуванні довгих пальців кисті// Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2007.– С.125–126.
16. Спосіб хірургічного лікування контрактури Дюпюітрена // Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2007.– С.133–134.
17. Транспозиція острівцевих клаптів для заміщення травматичних дефектів пальців кисті // Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.56–58.
18. Реплантації сегментів кисті, актуальні проблеми сьогодення // Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.60–61.
19. Реконструктивне відновлення закритих ушкоджень зв’язкового апарату п’ястково-фалангового суглобу першого пальця // Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.62–63.
20. Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин ділянки підвищення мізинця кисті острівцевим клаптем з басейну ліктьової артерії // Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.68–69.
21. Інструкції та алгоритми надання медичної допомоги потерпілим з ушкодженнями кисті та передпліччя на догоспітальному етапі // Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.70–71.
22. Островковый лоскут с бассейна локтевой артерии при тяжелой травме кисти // Лечение сочетанных травм и повреждений конечностей: Сб. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры травматологии и ортопеди РГМУ.– 2008.
23. Способы лечения тяжелых форм контрактуры Дюпюитрена // Травматология и ортопедия России.– 2008.– №2.– С.85.
24. Наш опыт реконструкции длинных пальцев кисти при травме кольцом // Травматология и ортопедия России.– 2008.– №2.– С.73–74.
25. Розтрощення кисті: сучасні погляди на лікування // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2008.– №3.– С.288.
26. Відновлення кисті як анатомо-функціональної одиниці при її важкій травмі // Медична наука: сучасні досягнення та інновації: Зб. науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченій 85-річчу ХМАПО.– Харків.– 2008.– С.101–102.
27. Изучение механизмов кровообращения трансплантатов на сосудистой ножке // Хірургій України.– 2008.– №4(1).–С. 252–253.
28. Сучасний підхід до лікування важкої травми кисті // Хірургій України.– 2008.– №4(1).–С. 294–295.
29. Транспозиція клаптів шкіри на судинно-фасціальній ніжці // Клінічна хірургія.– 2008.– №11-12.– С.21
30. Проблеми антибіотикотерапії тяжкої травми кисті з позиції доказової медицини // Клінічна хірургія.– 2008.– №11-12.– С.25–26.
31. Web-проект «Хирургия кисти – База данных»: перспективы развития // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2009.– Т.7,№1.– С. 24–26.
32. Закриття дефектів шкіри при важкій травмі кисті // Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2009.– Т.9, №1(25).– С.233–235.
33. Ушкодження пальців кисті каблучкою // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2009.– №1.– С.163.
34. Профілактика гнійних ускладнень при важкій травмі кисті шляхом транспозиції васкуляризованих шкірних клаптів // Український журнал хірургії. – 2009.– №1.– С.134–137.
35. Альтернатива „Китайському” клаптю при закритті дефектів кисті // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2009.– №3.– С.412.
36. Визначення та систематизація поранень кисті кульовою зброєю несмертельної дії // Медицина ХХІ століття: Зб. Науково-практичної конференції молодих вчених. – Харків. – 2009.– С.121–122.
37. Проблеми контролю знань студентів на клінічних кафедрах медичних вузів в умовах кредитно-модульної системи навчяння // Вища освіта України. – 2009.– Т.5, №17(4).– С. 153–160.
38. Застосування експандерної дермотензії при скелетуванні кисті // Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2009.– Т.9, №4(28/2).– С.104–107.
39 Застосування петльового шва при пошкодженні сухожиль згиначів пальців кисті Клінічна хірургія.– 2010.– №2.– С.62–63.
40 Реіннервація острівцевих клаптів з гомологічного пальця кисті на ретроградному кровотоці Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.86
41 Відновлення венозного кровотоку при реплантаціях пальців кисті Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.127
42 Динамічна інтрафалангіальна фіксація при внутрішньосуглобових переломах пальців кисті Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.144–145
43 Застосування альтернативних методів закриття дефектів м’яких тканин при важких ушкодженнях кисті Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.165.
44. Островковые и адипофасциальные лоскуты как средство профилактики раневой инфекции в хирургии кисти // Современные технологии в лечении ран и раневой инфекции: Сб. научных статей Республиканской научно-практической конференции Гомельского государственного медицинского университета. – Гомель. – 2010.– С.8-9.
45. Нові можливості застосування пахвинного клаптя при скелетуванні кисті // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010.– Спец.випуск.– С.205.
46. Обширные дефекты мягких тканей кисти – тактика хирургического лечения // Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей III Всероссийского съезда кистевых хирургов,II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.98. (со авт. Рябчун С.В.)
47. Ранения кисти пулевым оружием не смертельного действия // Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей III Всероссийского съезда кистевых хирургов,II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.98-99.
48. Наш опыт моделирования сегментов кисти // Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей III Всероссийского съезда кистевых хирургов,II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.85. (со авт. Рябчун С.В.)
49. Mutilating hand injuries: modern view at the treatment // The 1st Baltic Hand Surgery Meeting. – Riga. – 2010.– P.13.

Полный список работ смотрите на сайте http://handsurg.org.ua/content/view/50/31/


На главную страницу
Фотогалерея
Первая всеукраинская электронная база повреждений и заболеваний кисти и пальцев
Напишите мне

Используются технологии uCoz